Seminar za teorijsko računarstvo

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 16 Travanj, 2018 - 15:00 to 17:00

U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 16. travnja 2018. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Goranka Nogo i njezini studenti Nikola Jelić, Roko Kokan, Edi Muškardin održat će predavanje pod naslovom:

"Heurističko traženje optimalne točke sastanka".

Sažetak: Promatra se problem optimalne točke sastanka (optimal meeting point). Za dani povezani, težinski, neusmjereni graf G = (V,E) te za dani podskup S od V, koji predstavlja skup sudionika čiju optimalnu točku sastanka tražimo, treba pronaći vrh v ϵ V takav da je maksimalna udaljenost tog vrha v od sudionika minimalna. Promatrani problem je polinomijalne vremenske složenosti, no zbog realnih primjena (velikih grafova) potrebno je dodatno smanjenje te vremenske složenosti i rješavanje problema u realnom vremenu. Problem se rješava pomoću pčelinjeg algoritma i algoritma maksimalnog puta. Dobiveni rezultati algoritama međusobno se uspoređuju i zaključuje se koji je algoritam bolji u primjeni.

Go to top