Seminar za teorijsko računarstvo

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 14 Siječanj, 2019 - 15:00 to 17:00

U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 14. siječnja 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Robert Manger održat će predavanje pod naslovom:

"OWA-kriterij robusnosti primijenjen na problem maksimalnog težinskog nezavisnog skupa te na problem minimalnog težinskog vršnog pokrivača".

Sažetak: Kriterij robusnosti OWA (ordered weighted average) koristi se u robusnoj optimizaciji s konačnim skupom scenarija. Riječ je o poopćenju tradicionalnog min-max (max-min) ili min-max-regret kriterija. U ovom predavanju definirat ćemo OWA-varijante problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa vrhova u grafu, odnosno problema minimalnog težinskog vršnog pokrivača u grafu. Istražit ćemo odnose između OWA-rješenja jednog odnosno drugog problema: je li komplement rješenja jednog problema rješenje drugog problema i obratno. Također ćemo utvrditi odnos između OWA-rješenja jednog problema i Pareto-efikasnih rješenja istog problema. Na kraju predavanja pokazat ćemo da se OWA-varijanta jednog ili drugog problema može interpretirati kao problem cjelobrojnog linearnog programiranja.

Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

Go to top