Seminar za teoriju reprezentacija

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Utorak, 20 Veljača, 2018 - 17:45

okviru seminara az teoriju reprezentacija i ZCI QuantiXLie
održat će se predavanje

Josip Grgurić: Unitarne reprezentacije s netrivijalnom Diracovom kohomologijom:
konačnost u realnom slučaju II

Početak seminara je u 17:45 u 002.

Go to top