Seminar za teoriju vjerojatnosti

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Utorak, 17 Listopad, 2017 - 16:15
U utorak 17.10.2017. u 16 sati, u dvorani 201 (PMF - Matematički odsjek), u okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti Nikola Sandrić održat će predavanje pod naslovom
 
 "Ergodičnost generaliziranog Ornstein-Uhlenbeckovog procesa sa po dijelovima linearnim driftom".
 
Detaljnije informacije o seminaru možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs/
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.

Azra Tafro
Go to top