Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 15 Siječanj, 2018 - 16:00 to 18:00

Dana 15.01.2018. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109 u okviru

Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme održat će se obrana teme doktorske disertacije
Darije Brajković, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, pod naslovom
 

"Unitarni dual p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj podgrupi"

 

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.

 
Go to top