Služba za pravne, administrativne i opće poslove

Služba za pravne, administrativne i opće poslove je ustrojstvena jedinica Matematičkog odsjeka u okviru koje se obavljaju administrativno-tehnički i pomoćni poslovi, a napose:
  • pripremni poslovi vezani uz postupak zapošljavanja,
  • administrativni poslovi vezani uz rad Vijeća Matematičkog odsjeka, Kolegija Matematičkog odsjeka i drugih tijela i ustrojstvenih jedinica Matematičkog odsjeka,
  • pripremne radnje za izbore u zvanja, administrativno vođenje poslijediplomskih studija,
  • oblikovanje i uređivanje pravnih akata Matematičkog odsjeka, priprema i oblikovanje prijedloga ugovora, sastavljanje službenih dopisa, planiranje i priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave,
  • vođenje odgovarajućih statistika i evidencija o zaposlenicima na Matematičkom odsjeku,
  • vođenje urudžbenog zapisnika,
  • održavanje i čišćenje zgrade Matematičkog odsjeka.

Rukovoditelj službe rukovodi i upravlja njenim radom i odgovoran je pročelniku Matematičkog odsjeka.

Poslove iz djelokruga Službe za pravne, administrativne i opće poslove obavljaju sljedeći djelatnici Odsjeka:

Ime i prezime Položaj / radno mjesto Telefon
Anđelka Budimir, dipl. iur. rukovoditelj Službe/pravnik u Uredu pročelnika (01) 4605-722
Katarina Kolarić, oec. voditelj ispostave II./tajnica u Uredu pročelnika (01) 4605-701
Ksenija Combaj, dipl. oec. voditelj odsjeka II./stručni referent u Uredu pročelnika (01) 4605-702
Kosjenka Popovski, oec. voditelj odsjeka II./stručni referent u Uredu pročelnika (01) 4605-704
Anamarija Marušić stručni referent/voditelj Urudžbenog zapisnika (01) 4605-708
Zdravko Štefanac voditelj odsjeka III./domar (01) 4605-706
Đurđica Sruk dostavljač (01) 4605-777 (Centrala)
Gordana Combaj služba za održavanje i čišćenje  
Renata Kunštek služba za održavanje i čišćenje  
Nevenka Milić služba za održavanje i čišćenje  
Drina Pavlović služba za održavanje i čišćenje  
Slavica Smiljanić služba za održavanje i čišćenje  
Ksenija Malešić služba za održavanje i čišćenje  
 
Kontakt e-mail
ured@math.hr
 
Go to top