Služba za pravne, administrativne i opće poslove

Služba za pravne, administrativne i opće poslove je ustrojstvena jedinica Matematičkog odsjeka u okviru koje se obavljaju administrativno-tehnički i pomoćni poslovi, a napose:
  • pripremni poslovi vezani uz postupak zapošljavanja,
  • administrativni poslovi vezani uz rad Vijeća Matematičkog odsjeka, Kolegija Matematičkog odsjeka i drugih tijela i ustrojstvenih jedinica Matematičkog odsjeka,
  • pripremne radnje za izbore u zvanja, administrativno vođenje poslijediplomskih studija,
  • oblikovanje i uređivanje pravnih akata Matematičkog odsjeka, priprema i oblikovanje prijedloga ugovora, sastavljanje službenih dopisa, planiranje i priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave,
  • vođenje odgovarajućih statistika i evidencija o zaposlenicima na Matematičkom odsjeku,
  • vođenje urudžbenog zapisnika,
  • održavanje i čišćenje zgrade Matematičkog odsjeka.

Rukovoditelj službe rukovodi i upravlja njenim radom i odgovoran je pročelniku Matematičkog odsjeka.

telefon: 4605-701
e-mail: ured@math.hr

 
Go to top