Središnja matematička knjižnica

Središnja matematička knjižnica

On-line katalog

Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

EBSCO Discovery Service 

Sučelje za objedinjeno pretraživanje svih e-izvora koji su dostupni na našim institucijama. Sve baze koje su dostupne na pojedinim Sveučilištima i ustanovama te slobodni mrežni izvori sada su pretraživi korištenjem jednog polja.  katalozi knjižnica i repozitoriji nisu uključeni u pretraživanje.

LNCS

popis knjiga donacije SABRE iz serije Lecture Notes in Computer Science koje knjižnica posjeduje ali još nisu zavedene u katalog

***Knjižnica je zatvorena do 1.1.2019.g.

***U srijedu, 2.1.2019.g. knjižnica radi do 15h.

 

Radno vrijeme knjižnice od 8:30 do 18:00 sati

Posuđivanje knjiga za studente od 12:00 do 14:30 sati

 

 

Kontakt e-mail: mathlib@math.hr

telefon 4605 705

            4605 719

 
 
 
 
 
 
Središnja matematička knjižnica
Sukladno članku 19. Statuta PMF-MO, Središnja matematička knjižnica, u čijem se sastavu nalazi i Studentska čitaonica, ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju svi knjižničarski (bibliotekarski) poslovi, a napose:
  • nabava monografskih i serijskih publikacija (knjiga i časopisa);
  • stručna obrada knjiga – katalogizacija, klasifikacija;
  • smještaj građe (djelomično otvoren pristup fondu);
  • posudba knjiga - udžbenika i druge stručne literature;
  • referalna i informacijska djelatnost (pretraživanja i upućivanje na relevantne baze podataka);
  • obavještavanje korisnika o novim izdanjima knjiga putem e-maila i weba;
  • fotokopiranje članaka iz časopisa;
  • međuknjižnična suradnja.

Radom Središnje matematičke knjižnice upravlja njen voditelj, koji za njen rad odgovara pomoćniku pročelnika za znanost Matematičkog odsjeka.

 

 

 

Detaljne informacije

 

Go to top