Središnja matematička knjižnica

Središnja matematička knjižnica

On-line katalog

Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

EBSCO Discovery Service 

Sučelje za objedinjeno pretraživanje svih e-izvora koji su dostupni na našim institucijama. Sve baze koje su dostupne na pojedinim Sveučilištima i ustanovama te slobodni mrežni izvori sada su pretraživi korištenjem jednog polja.  katalozi knjižnica i repozitoriji nisu uključeni u pretraživanje.

LNCS

popis knjiga donacije SABRE iz serije Lecture Notes in Computer Science koje knjižnica posjeduje ali još nisu zavedene u katalog

***

Ljetno radno vrijeme:

14.7. (petak) knjižnica radi od 11 do 18h

17.7. (ponedjeljak) knjižnica radi od 8:30 do 15h.

Zadnji radni dan knjižnice je petak 21.7.2017.g., knjižnica radi do 13h.

Molimo studente kojima treba Bronštejn za kolokvije u rujnu da nam se jave na mathlib@math.hr od 16.8. nadalje.

Prvi radni dan knjižnice je 2.10.2017.g.

***

Radno vrijeme knjižnice od 8:30 do 18:00 sati

Posuđivanje knjiga za studente od 12:00 do 14:30 sati

 
Kontakt e-mail: mathlib@math.hr
 
 
 
Središnja matematička knjižnica
Sukladno članku 19. Statuta PMF-MO, Središnja matematička knjižnica, u čijem se sastavu nalazi i Studentska čitaonica, ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju svi knjižničarski (bibliotekarski) poslovi, a napose:
  • nabava monografskih i serijskih publikacija (knjiga i časopisa);
  • stručna obrada knjiga – katalogizacija, klasifikacija;
  • smještaj građe (djelomično otvoren pristup fondu);
  • posudba knjiga - udžbenika i druge stručne literature;
  • referalna i informacijska djelatnost (pretraživanja i upućivanje na relevantne baze podataka);
  • obavještavanje korisnika o novim izdanjima knjiga putem e-maila i weba;
  • fotokopiranje članaka iz časopisa;
  • međuknjižnična suradnja.

Radom Središnje matematičke knjižnice upravlja njen voditelj, koji za njen rad odgovara pomoćniku pročelnika za znanost Matematičkog odsjeka.

Poslove iz djelokruga Središnje matematičke knjižnice obavljaju sljedeće djelatnice Fakulteta: 

Ime i prezime

Položaj / radno mjesto

Telefon>

mr. sc. Jasna Dravec Braun, dipl. knjiž. voditeljica knjižnice (01) 4605-705
Iva Prah, prof. knjižničar (01) 4605-719

 

Detaljne informacije

 

Go to top