Teaching-vukovic

Mladen Vuković

Akademske godine 2018./2019. na preddiplomskim i diplomskim studijima držim nastavu iz sljedećih kolegija:

Matematička logika. Ovo je izborni kolegij na sljedećim studijima:
    preddiplomski studij Matematika (šifra 33084);
    diplomski studij Teorijska matematika (šifra 92907);
    diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički (šifra 61558);
    diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički (šifra 45773).
Zatim, to je obavezni kolegij na prvoj godini diplomskog studija Računarstvo i matematika (šifra  45689).
Ovdje možete preuzeti:

Sadržaj kolegija pokriven je sveučilišnim udžbenikom M. Vuković, Matematička logika, Element, Zagreb, 2009.  

 

Teorija skupova. Ovo je obavezni kolegij na trećoj godini preddiplomskog studija Matematika (šifra 33145). Zatim, to je izborni kolegij na diplomskom studiju  Matematika i informatika, smjer: nastavnički (šifra 45775) i diplomskom studiju  Matematika, smjer: nastavnički (šifra 61560). Zatim, to je izborni kolegij na integriranom studiju Matematika i fizika, smjer: nastavnički (šifra 93082).

  Ovdje možete preuzeti:

 

Složenost algoritama. Ovo je obavezni koelgij na drugoj godini diplomskog studija Računarstvo i matematika (šifra 61515). Ovdje redom možete preuzeti:  

Formalne metode računarstva. Ovo je izborni kolegij na diplomskom studiju Računarstvo i matematika koji se prvi puta izvodio u ljetnom semestru akad.god. 2016./2017. Kolegij prethodnik za ovaj kolegij je Izračunljivost. Dio predavanja bi se trebao izvoditi na PMF-MO, a dio na FER-u. Dio nastave koja bi se izvodila na FER-u predavat će doc.dr.sc. Alan Jović. Ovdje možete preuzeti:

 

Matematička logika u računasrtvu. To je izborni kolegij na diplomskom studiju  Računarstvo i matematika. Kolegij se sastoji od dva dijela: logičko programiranje i funkcijsko programiranje. Praktični dio kolegija, tj. rad na računalima, vodit će doc.dr.sc. Vedran Čačić.

 

Vektorski prostori. Ovo je izborni kolegij na trećoj godini istraživačkog smjera fizike na PMF-u. Osnovna literatura je nastavni materijal: G. Muić, M. Primc, Vektorski prostori za fizičare.

 

Matematika logika i izračunljivost. To je izborni kolegij koji desetu godinu predajem na FER-u u Zagrebu na diplomskom studiju Računarstvo. Ovdje redom možete preuzeti:

 

Za dogovor o terminu konzultacija možete mi se javiti mailom na adresu:
    vukovic "at" ("at=@) math.hr 

Ovdje je popis diplomskih radova za koje sam bio voditelj.

Poslijediplomska nastava

 

 

Go to top