Termin kolokvija iz kolegija Građa računala

Prvi kolokvij iz kolegija Građa računala će se održati u utorak, 3. prosinca u 18 sati. Raspored pisanja po predavaonicama će biti objavljen na web stranicama kolegija.

Go to top