Termini kolokvija

Termini kolokvija za predmete u kolokvijskim razredima A, B, C, D, E i F:

Zimski semestar   Ljetni semestar
     
Prvi kolokvij   Prvi kolokvij
A ponedjeljak, 19. 11. 2018.   A utorak, 23. 4. 2019.
B srijeda, 21. 11. 2018.   B srijeda, 24. 4. 2019.
C petak, 23. 11. 2018.   C petak, 26. 4. 2019.
D ponedjeljak, 26. 11. 2018.   D ponedjeljak, 29. 4. 2019.
E srijeda, 28. 11. 2018.   E četvrtak, 2. 5. 2019.
F petak, 30. 11. 2018.   F petak, 3. 5. 2019.
     
Drugi kolokvij   Drugi kolokvij
A ponedjeljak, 28. 1. 2019.   A ponedjeljak, 17. 6. 2019.
B srijeda, 30. 1. 2019.   B srijeda, 19. 6. 2019.
C petak, 1. 2. 2019.   C petak, 21. 6. 2019.
D ponedjeljak, 4. 2. 2019.   D ponedjeljak, 24. 6. 2019.
E srijeda, 6. 2. 2019.   E srijeda, 26. 6. 2019.
F petak, 8. 2. 2019.   F petak, 28. 6. 2019.
     
Popravni kolokvij   Popravni kolokvij
A ponedjeljak, 11. 2. 2019.   A petak, 30. 8. 2019.
B srijeda, 13. 2. 2019.   B ponedjeljak, 2. 9. 2019.
C petak, 15. 2. 2019.   C utorak, 3. 9. 2019.
D ponedjeljak, 18. 2. 2019.   D srijeda, 4. 9. 2019.
E srijeda, 20. 2. 2019.   E četvrtak, 5. 9. 2019.
F petak, 22. 2. 2019.   F petak, 6. 9. 2019.
Go to top