Termini kolokvija

Termini kolokvija za predmete u kolokvijskim razredima A, B, C, D, E i F:

Zimski semestar    
     
Prvi kolokvij    
A ponedjeljak, 18. 11. 2019.      
B srijeda, 20. 11. 2019.      
C petak, 22. 11. 2019.      
D ponedjeljak, 25. 11. 2019.      
E srijeda, 27. 11. 2019.      
F petak, 29. 11. 2019.      
     
Drugi kolokvij    
A ponedjeljak, 27. 1. 2020.      
B srijeda, 29. 1. 2020.      
C petak, 31. 1. 2020.      
D ponedjeljak, 3. 2. 2020.      
E srijeda, 5. 2. 2020.      
F petak, 7. 2. 2020.      
     
Popravni kolokvij    
A ponedjeljak, 10. 2. 2020.      
B srijeda, 12. 2. 2020.      
C petak, 14. 2. 2020.      
D ponedjeljak, 17. 2. 2020.      
E srijeda, 19. 2. 2020.      
F petak, 21. 2. 2020.      
Go to top