Termini kolokvija

Termini kolokvija za predmete u kolokvijskim razredima A, B, C, D, E i F:

Zimski semestar   Ljetni semestar
     
Prvi kolokvij   Prvi kolokvij
A ponedjeljak, 20. 11. 2017.   A ponedjeljak, 23. 4. 2018.
B srijeda, 22. 11. 2017.   B srijeda, 25. 4. 2018.
C petak, 24. 11. 2017.   C petak, 27. 4. 2018.
D ponedjeljak, 27. 11. 2017.   D ponedjeljak, 30. 4. 2018.
E srijeda, 29. 11. 2017.   E srijeda, 2. 5. 2018.
F petak, 1. 12. 2017.   F petak, 4. 5. 2018.
     
Drugi kolokvij   Drugi kolokvij
A ponedjeljak, 29. 1. 2018.   A ponedjeljak, 18. 6. 2018.
B srijeda, 31. 1. 2018.   B srijeda, 20. 6. 2018.
C petak, 2. 2. 2018.   C četvrtak, 21. 6. 2018.
D ponedjeljak, 5. 2. 2018.   D utorak, 26. 6. 2018.
E srijeda, 7. 2. 2018.   E srijeda, 27. 6. 2018.
F petak, 9. 2. 2018.   F petak, 29. 6. 2018.
     
Popravni kolokvij   Popravni kolokvij
A ponedjeljak, 12. 2. 2018.   A petak, 31. 8. 2018.
B srijeda, 14. 2. 2018.   B ponedjeljak, 3. 9. 2018.
C petak, 16. 2. 2018.   C utorak, 4. 9. 2018.
D ponedjeljak, 19. 2. 2018.   D srijeda, 5. 9. 2018.
E srijeda, 21. 2. 2018.   E četvrtak, 6. 9. 2018.
F petak, 23. 2. 2018.   F petak, 7. 9. 2018.
Go to top