Topološki seminar

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 18 Ožujak, 2019 - 16:00 to 18:00

U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 18.3. u 16 sati u predavaonici 108 Aleksandar Milivojević (Stony Brook University) će održati predavanje pod naslovom

Homotopska Dolbeaultova algebra i Dolbeault-Masseyjevi produkti

Sažetak: Na algebru Dolbeaultove kohomologije kompaktne kompleksne mnogostrukosti stavljamo strukturu homotopske algebre koja određuje Dolbeaultov kompleks do na kvazi-izomorfizme. Kroz primjer (na Kodaira-Thurstonovoj mnogostrukosti) ću pokazati konstrukciju i vezu sa (Dolbeault)-Masseyjevim produktima. Masseyjevi produkti su obstrukcije tzv. formalnosti kompleksa, i vidjet ćemo da se u nekim povoljnim situacijama može a priori zaključiti da ove obstrukcije nestaju.

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Go to top