Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./20.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./20. su od 17. veljače do 6. ožujka 2020.

Molimo studente da prije upisa provjere na studomatu imaju li upisane ocjene iz svih položenih predmeta. Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene.

Studenti preddiplomskih i integriranog studija upisuju se putem studomata. Za predmete koje ne mogu upisati putem studomata predaju molbu za upis. Molimo da koristite odgovarajuće obrasce dostupne na web stranici Nastava/Obrasci za molbe.

Studenti diplomskih studija također upisuju putem studomata predmete koje mogu upisati, a pored toga sve predmete navode na upisnom listu kojeg predaju u Ured za studente. Upisni listovi su dostupni na web stranici Nastava/Obrasci za molbe.

Studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad odabiru temu na studomatu te u Uredu za studente predaju ispunjen obrazac za prijavu teme diplomskog rada (dostupan na web stranici Nastava/Diplomski rad i diplomski ispiti) s potpisom voditelja rada.

Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija svoje obveze (drugu ratu) moraju podmiriti prije upisa u ljetni semestar i donijeti potvrdu o plaćanju u Urudžbeni zapisnik (uplata će tek tada biti evidentirana i bit će moguć upis).

Nakon upisa u ljetni semestar nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodni (zimski) semestar.

Molimo da upis obavite u navedenom roku. Molba za naknadni upis plaća se 400 kn.

Doc. dr. sc. Slaven Kožić
Pomoćnik pročelnika MO za nastavu

Go to top