Upisi u ljetni semestar ak. godine 2015./16.

Upisi u ljetni semestar ak. g. 2015./16.

od ponedjeljka 22. 2. do petka 4. 3. 2016.

 

Molimo studente da prije upisa provjere na studomatu imaju li upisane ocjene iz svih položenih predmeta. Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene. 

Studenti preddiplomskih i integriranog studija upisuju se na studomatu, a nakon toga predaju indeks u Uredu za studente (11-13 h). Za predmete koje ne mogu upisati na studomatu predaju molbu. Molimo da koristite odgovarajuće obrasce dostupne na web stranicama: https://www.math.pmf.unizg.hr/hr/obrasci-za-molbe-0

Studenti diplomskih studija također upisuju na studomatu predmete koje mogu, a uz to obavezno sve predmete navode na upisnom listu i predaju ga zajedno s indeksom u Uredu za studente. Upisni listovi dostupni su na gore navedenom linku. 

Studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad biraju temu na studomatu, a prilikom upisa obavezno predaju i obrazac za prijavu teme diplomskog rada s potpisom voditelja rada. Obrazac je ovdje: https://www.math.pmf.unizg.hr/sites/default/files/obrazac-diplomski.doc 

Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija prije upisa u ljetni semestar trebaju donijeti potvrdu o uplati druge rate. Uplata će biti evidentirana u ISVU-u otprilike 1 dan nakon što potvrdu donesete u urudžbeni zapisnik. Podaci o plaćanju objavljeni su na web-stranicama: https://www.math.pmf.unizg.hr/hr/podaci-o-plaćanju

Nakon upisa u ljetni semestar nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodni zimski semestar. Studenti kojima je odobreno mirovanje studija za ak.g. 2015/16. ne mogu upisivati kolegije u ljetnom semestru. 

Molimo da upis obavite u navedenom roku! Molba za naknadnu ovjeru semestra plaća se 400 kn.

doc. dr. sc. Mea Bombardelli
pomoćnik pročelnika za nastavu

Go to top